Father and son looking across the meadows

Vee houden, duurzaam voeren

Veehouderij Koesteren,  duurzaam voeren

 

Onze vier duurzame prioriteiten:

Duurzaamheidsprioriteit medewerkers ondersteunen icoon jonge dieren koesteren icoon verantwoord inkopen icoon verminderen voetafdruk

Als familiebedrijf zit duurzaamheid in ons DNA. Wij zetten ons in voor een duurzaam en verantwoord voedselsysteem en een positieve impact op mens, dier en planeet.

Als innovatieve producent van hoogwaardig voer voor jongvee en vleeskalveren wil Denkavit bijdragen aan een duurzame voedselproductie. Wij geloven dat dieren cruciaal zijn voor ons voedselecosysteem. Door bijproducten van de menselijke voedselproductie op te waarderen tot hoogwaardige producten dragen we bij aan een circulaire economie en landbouw.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is diep verankerd in onze manier van zakendoen. Samen met mensen uit alle geledingen van Denkavit hebben we een nieuw duurzaamheidsprogramma ontwikkeld: DenkaGreen.

Lees meer

Onze duurzaamheidsprioriteiten

man and 2 women in a meetingroom

Medewerkers ondersteunen

Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Wij willen onze medewerkers een veilige en prettige werkomgeving bieden. Opleiding en training ter ondersteuning van onze mensen in hun persoonlijke groei. Om de veiligheid op de werkplek te verbeteren bieden we trainingen aan, monitoren we incidenten en betrekken we medewerkers bij het veiligheidsbeleid. 

two calfs eating

Jonge dieren koesteren

Gezonde jonge dieren zijn de basis van een duurzame veehouderij. Met ons Programmakalf, kennisdeling en nieuwe veehouderijconcepten willen wij een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid en dierenwelzijn.

corn in a field

Verantwoord inkopen

Onze inkoop is zo duurzaam mogelijk. Denkavit zet zich in om waarde toe te voegen aan producten en grondstoffen die een reststroom zijn van andere productieketens.

Solar panels on roof Denkavit Voorthuizen

Verminderen voetafdruk

Denkavit verkleint haar voetafdruk. We brengen de klimaat (koolstof) voetafdruk van Denkavit in kaart en zullen gerichte maatregelen toepassen om de uitstoot te verminderen.

Duurzaamheidsverhalen

Denkavit collega's tijdens een Denk-a-minute rondgang
Medewerkers ondersteunen

Life Saving Rules programma

Terrein Denkavit Voorthuizen
Verminderen voetafdruk

Initiatieven om 10% energiebesparing te realiseren

packaging in a warehouse
Verantwoord inkopen

Minder plastic is fantastisch!

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

Meer informatie & bronnen

 Denkavit CSR report 2017-2018
 Denkavit CSR report 2015-2016