calves looking into the camera
Icon Jonge dieren koesteren

Zorgen voor jonge dieren zit in onze aard

Zorgen voor jonge dieren zit in onze aard. Met hoogwaardig voer en innovatieve concepten werkt Denkavit aan het verbeteren van de diergezondheid en het welzijn van kalveren, biggen en lammeren. Met ons Programmakalf werken we samen met de melkveehouders. Zo vergroten we de gezondheid en weerbaarheid van de jonge dieren.

Jonge dieren koesteren

In ons MVO-programma werken we aan vijf onderwerpen om bij te dragen aan een betere gezondheid en welzijn van jonge dieren in de veehouderij.

Voor de vleeskalveren in onze integratie willen wij een gezonde omgeving om in op te groeien en longproblemen te verminderen. Wij investeren in onderzoek en ontwikkeling voor positief dierenwelzijn. Daarnaast zetten we ons in om kennis over dierenwelzijn te delen met boeren en specialisten in de veehouderijsector.

Leidende partij in verbeterd dierenwelzijn

Daarnaast willen wij een leidende partner zijn in de ontwikkeling van nieuwe veehouderijconcepten gericht op een hoger dierenwelzijn.

Deze duurzaamheidspijler draagt bij aan de volgende Sustainable Development Goals: 

Impact Gebieden

father and son in a pasture

Kennis delen met veehouders en hun adviseurs

piglet eating

Nieuw veehouderij concept ontwikkelen

employee in the lab

Onderzoek naar en ontwikkeling van een positief dierenwelzijn

Calf drinking in a box

Verminderen transittijd

calves looking into the camera

De gezondheid van kalveren verbeteren

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

new born calf
Diergezondheid

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

piglet drinkeing
Diergezondheid

Beter dierenwelzijn van onze biggen

doelen en resultaten

R&D naar positieve dierenwelzijn

KPI: % Van alle onderzoeksprojecten met het doel een direct positief effect te hebben op het welzijn van dieren

Resultaat 2022
Nulmeting van het aantal R&D-projecten dat in de huidige situatie aan positief dierenwelzijn werkt
Doel 2025
Wordt begin 2023 vastgesteld

Diergezondheid

KPI: Percentage vleeskalveren zonder sporen van longziekte

Resultaat 2022/2023
Nulmeting en doelstelling voor 2025%
Doel 2025
Het aantal vleeskalveren zonder sporen van langdurige ziekte verhogen %

Kennis delen

KPI: Aantal deelnemers aan sessies over dierenwelzijn, per jaar

Resultaat 2022/2023
Projectteam opzetten
Doel 2025
Wordt bepaald door projectteam

Nieuw vleesconcept

KPI: Een nieuw vleesconcept met verbeterd dierenwelzijn gestimuleerd door Denkavit

Resultaat 2022
Onderzoek naar mogelijkheden en contact met ketenpartners
Doel 2025
Een nieuw vleesconcept op de markt brengen

ontdek hoe wij

Jonge dieren koesteren

Verantwoord inkopen

Icon footprint

Verminderen voetafdruk

icon smiley face

Medewerkers ondersteunen