calves looking into the camera
Icon De gezondheid van kalveren verbeteren

Verbetering van het aantal dieren zonder sporen van longziekten

Ambitie

Wij willen het aantal vleeskalveren op onze integratiebedrijven zonder sporen van longziekte verhogen. Longziekten kunnen grote negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de kalveren. Een goede diergezondheid draagt bij aan een lager antibioticagebruik, een beter welzijn van het kalf, meer werkplezier voor de veehouder en uiteindelijk een beter financieel resultaat.

Acties

Wij ondersteunen kalverhouders met kennis en advies over de goede ontwikkeling en prestaties van de kalveren. Door beter management en voeding kan het welzijn van de dieren worden verbeterd. Hierdoor kunnen longziekten minder voorkomen.

Daarnaast willen we inzicht krijgen in het aantal vleeskalveren zonder sporen van longziekte, omdat dit een goede indicator is voor de algehele gezondheid van het dier. In nauwe samenwerking met andere partijen in de kalfsvleesketen zijn we een project gestart om de longgezondheid van jonge vleeskalveren te verbeteren.

Samen voeren we een eerste onderzoek uit naar het huidige aantal kalveren met longproblemen. Daarvoor zullen we contact opnemen met slachthuizen om de metingen te ondersteunen en mensen opleiden om de longen op dezelfde (objectieve) manier te beoordelen. Als de huidige aantallen bekend zijn, zullen we het doel bepalen om het aantal vleeskalveren zonder sporen van longziekte in 2025 te verhogen.
We starten dit project in Nederland. Als het doel en de opzet duidelijk zijn, zullen we deze manier van werken in andere Denkavit-landen implementeren.

RESULTaten

KPI: Percentage vleeskalveren zonder sporen van longziekte

Resultaat 2022/2023
Nulmeting en doelstelling voor 2025%
Doel 2025
Het aantal vleeskalveren zonder sporen van langdurige ziekte verhogen %

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

new born calf
Diergezondheid

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

piglet drinkeing
Diergezondheid

Beter dierenwelzijn van onze biggen

andere koester jonge dieren thema’s

father and son in a pasture

Kennis delen met veehouders en hun adviseurs

piglet eating

Nieuw veehouderij concept ontwikkelen

employee in the lab

Onderzoek naar en ontwikkeling van een positief dierenwelzijn

Calf drinking in a box

Verminderen transittijd