father and son in a pasture
Icon Kennis delen met veehouders en hun adviseurs

Kennis delen over dierenwelzijn

Ambitie

Wij willen meer bewustzijn creëren over het belang van dierenwelzijn in de veehouderij. Onze ambitie is om via trainingen, e-learning, workshops en/of webinars van Denkavit kennis en ervaring over dierenwelzijn te delen met veehouders en hun adviseurs, distributeurs en andere (voer)specialisten. Het programma richt zich op het belang van dierenwelzijn, de eigen handelingsruimte van de deelnemers en maatregelen die bijdragen aan een beter dierenwelzijn.

Acties

We hebben een projectteam gevormd dat in het vierde kwartaal van 2022 het programma, de inhoud en het format van de kennisdeling zal ontwikkelen. De ambitie is om de eerste activiteit in het voorjaar van 2023 uit te rollen.

RESULTaten 

Kennis delen

KPI: Aantal deelnemers aan sessies over dierenwelzijn, per jaar

Resultaat 2022/2023
Projectteam opzetten
Doel 2025
Wordt bepaald door projectteam

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

new born calf
Diergezondheid

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

piglet drinkeing
Diergezondheid

Beter dierenwelzijn van onze biggen

andere koester jonge dieren thema’s

piglet eating

Nieuw veehouderij concept ontwikkelen

employee in the lab

Onderzoek naar en ontwikkeling van een positief dierenwelzijn

Calf drinking in a box

Verminderen transittijd

calves looking into the camera

De gezondheid van kalveren verbeteren