piglet eating
Icon Nieuw veehouderij concept ontwikkelen

Een nieuw veehouderijconcept ter verbetering van het dierenwelzijn

Ambitie

Wij willen een leidende partner zijn bij de ontwikkeling van een nieuw vleesconcept in relatie tot een verbeterd dierenwelzijn. De huidige kalfsvleesmarkt is sterk gericht op kostprijs, met beperkte ruimte voor verbeteringen in de veehouderijsystemen. Het creƫren van een nieuw vleesconcept zal bijdragen tot verbeteringen in het huidige systeem.

Actie

Wij werken samen met marktpartijen in de landen waar wij actief zijn, om een nieuw veehouderijconcept te realiseren in de kalverhouderij met verbeterd dierenwelzijn.

RESULTaat

KPI: Een nieuw vleesconcept met verbeterd dierenwelzijn gestimuleerd door Denkavit

Resultaat 2022
Onderzoek naar mogelijkheden en contact met ketenpartners
Doel 2025
Een nieuw vleesconcept op de markt brengen

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

new born calf
Diergezondheid

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

piglet drinkeing
Diergezondheid

Beter dierenwelzijn van onze biggen

Overige jonge dieren thema’s

father and son in a pasture

Kennis delen met veehouders en hun adviseurs

employee in the lab

Onderzoek naar en ontwikkeling van een positief dierenwelzijn

Calf drinking in a box

Verminderen transittijd

calves looking into the camera

De gezondheid van kalveren verbeteren