Ingredients
Icon Verantwoord inkopen

Verantwoorde bronnen

Als Denkavit zijn we verantwoordelijk voor de impact die we genereren met de grondstoffen die we gebruiken in onze producten. Wij kennen de herkomst van onze grondstoffen en zijn vastbesloten om de sociale- en milieurisico’s van deze grondstoffen te verminderen.

Circulariteit

Wij streven ernaar waarde toe te voegen aan producten en grondstoffen die een reststroom zijn van andere productieketens. Dit zijn vaak co-producten (bijproducten) uit de voedingssector. Daarnaast is circulariteit ook een belangrijk principe voor onze verpakkingsactiviteiten en andere materialen die wij gebruiken.

Deze duurzaamheidspijler draagt bij aan de volgende Sustainable Development Goals: 

IMPACT gebieden

soy harvesting

Inzicht krijgen in de risico's in de toeleveringsketen en deze verminderen

powder in a lab

Het gebruik van bij-producten vergroten

warehouse

Meer gebruik maken van duurzame verpakkingsmaterialen

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

packaging in a warehouse
Verantwoord inkopen

Minder plastic is fantastisch!

flowers
Verantwoord inkopen

Duurzame inkoop om bij te dragen aan bosbehoud

Verantwoord inkopen

Gezonde en duurzaam gevoerde biggen

doelen en resultaten

Inzicht krijgen in de risico's van de toeleveringsketen van grondstoffen

KPI: Risicoanalyse om inzicht te krijgen in ingrediënten met een hoog risico

Resultaat 2022
Start een risicoanalyse van de belangrijkste grondstoffen
Doel 2023
Een risicoanalyse uitvoeren en een actieplan opstellen om de risico's te beperken

Meer duurzame materialen gebruiken

KPI: Verhoging van het percentage gerecycleerd plastic voor verpakkingsmateriaal

Resultaat 2022
Vermindering van 10% van het gebruik van palletfolie, gebruik van gerecycleerde materialen in palletfolie (max. 30%), vermindering van het gebruik van plastic van de binnenzak.
Doel 2023
Studie over het gebruik van plastic zakken voor de markt en beginnen met plastic zakken voor intern gebruik

Meer gebruik van bij-producten

KPI: % Bij-producten gebruikt in voederproducten van Denkavit overall

Resultaat 2022
Bijproducten definiëren, huidig aandeel bepalen en ambitie voor 2025 vaststellen
Doel 2025
Meer gebruik van bij-producten

ontdek hoe we

Jonge dieren koesteren

Verantwoord inkopen

Icon footprint

Verminderen voetafdruk

icon smiley face

Medewerkers ondersteunen