solar roof denkavit
Icon Verminderen voetafdruk

Onze klimaatvoetafdruk verminderen

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van dit decennium. Wij verminderen de voetafdruk van Denkavit en nemen verantwoordelijkheid voor elke mogelijke vermindering binnen ons impactgebied. Wij hebben het ambitieuze plan om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs na te leven. En in 2050 CO2 neutraal te produceren.

Inzicht krijgen in onze totale voetafdruk

We beginnen met het in kaart brengen van de klimaat(koolstof)voetafdruk van Denkavit. De methodologie en ervaring die we hiermee opdoen, zullen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in onze totale ecologische voetafdruk (zoals het gebruik van water en land).

Deze duurzaamheidspijler draagt bij aan de volgende Sustainable Development Goals:

IMPACT gebieden

solar panels on the roof of denkavit voorthuizen

Klimaatvoetafdruk verminderen

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Terrein Denkavit Voorthuizen
Verminderen voetafdruk

Initiatieven om 10% energiebesparing te realiseren

labo
Verminderen voetafdruk

Duurzaamheid is overal mogelijk: renovatie van het laboratorium in Italiƫ

trail in forest
Verminderen voetafdruk

Biodiversiteit herstellen

solar panels on the roof of denkavit voorthuizen
Verminderen voetafdruk

Zonnepanelen voor een stralende toekomst

Doelen en resultaten

Voetafdruk verminderen

KPI: Bruto directe en indirecte emissie van broeikasgassen in CO2-equivalent

Resultaat 2023
Alle emissies in kaart brengen
Doel 2025
De scope 1- en 2-emissies van Denkavit en de emissies van de kalverhouderijen in de integratie van Denkavit (onderdeel van scope 3) in kaart brengen en een reductiedoelstelling voor 2023 vaststellen.

ontdek hoe we

Jonge dieren koesteren

Verantwoord inkopen

Icon footprint

Verminderen voetafdruk

icon smiley face

Medewerkers ondersteunen