2 workers with a dairy installation
Icon Glimlach bij personeel

Kennis zorgt voor tevreden medewerkers bij Denkavit

Goed werkgeverschap is voor Denkavit heel belangrijk. Het opleiden van medewerkers en hen mee laten denken in verbetertrajecten en -processen is daar onderdeel van.  Twee zinnen uit een artikel van vakblad De Molenaar (18 november 2022) over meer werkplezier bij het personeel. Een interessant artikel, waarbij onze collega’s zelf aan het woord komen.

Techonologie training

Het Feed Design Lab heeft een technologietraining georganiseerd bij Denkavit. Het doel van de training was het verhogen van het kennisniveau. Onderdeel van de training was het uitvoeren van een verbeteropdracht. Deze opdracht kon gaan over onderwerpen als kwaliteit, grondstoffengebruik, energiebesparing, veiligheid of capaciteit. Allemaal onderwerpen die passen bij de CSR-visie van Denkavit.

Denkatour

Al in 2013 is Denkavit gestart met de Denkatour. Medewerkers die klanten beter leerden kennen door naar boerenbedrijven te gaan. Het is een motiverende manier om te horen waarom veehouders klant van Denkavit zijn. Daarnaast wordt het voor de medewerker duidelijker wat er allemaal gedaan moet worden op een veehouderij. Het wederzijds begrip neemt enorm toe.

Denkadaten

Er is ook veel aandacht voor de onderlinge contacten. Als familiebedrijf wil Denkavit graag dat medewerkers elkaar ontmoeten. Dat kan op een ontspannen manier zoals bij een barbecue, sportwedstrijden en gezinsdagen, maar ook tijdens workshops en het bezoeken van elkaars werkplek.

Vakblad De Molenaar heeft deze cultuur opgepakt en in haar magazine van november 2022 een artikel gewijd aan het werkplezier bij het Denkavit personeel.

artikel De Molenaar over werkplezier