man and 2 women in a meetingroom
Icon Medewerkers ondersteunen

Medewerkers ondersteunen

Denkavit wil een werkgever zijn waar mensen veilig zijn, met passie werken en in goede gezondheid verkeren. Wij willen onze medewerkers een veilige en aantrekkelijke werkomgeving bieden, met mogelijkheden voor hun persoonlijke groei en talentontwikkeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij onze gezamenlijke missie.

Talent ontwikkelen in een veilige omgeving

Om medewerkers te behouden, willen we leiderschapsvaardigheden van teamleiders en managers ontwikkelen. Door medewerkers te inspireren om met een groeimindset te werken, ondersteunen we elke medewerker in zijn professionele ontwikkeling.
Wij willen mensen in staat stellen om en ervoor zorgen dat iedereen in het bedrijf een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft om zijn werknemersvaardigheden te verbeteren.

Er wordt een traineeprogramma uitgevoerd om jonge professionals te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. Een veilige werkomgeving en minder werkgerelateerd letsel zijn voorwaarden om mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen.

Deze duurzaamheidspijler draagt bij tot de volgende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

IMPACT Gebieden

worker in fabric with computers

Mensen in staat stellen zich te ontwikkelen

2 workers with a dairy installation

Werknemers behouden

people walking in a forest with safety jackets

Veiligheid waarborgen en verbeteren

Gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Medewerkers ondersteunen

Rijveiligheidstraining in Duitsland

Denkavit collega's tijdens een Denk-a-minute rondgang
Medewerkers ondersteunen

Life Saving Rules programma

2 workers with a dairy installation
Medewerkers ondersteunen

Glimlach bij personeel

students in a meetingroom
Medewerkers ondersteunen

Een lonend leerproces bij Denkavit!

Medewerkers ondersteunen

Gendergelijkheid bij Denkavit

worker with computer trying to learn
Medewerkers ondersteunen

Ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal!

doelen en resultaten

Medewerkers ondersteunen

KPI: Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer

Resultaat 2023
Start eerste managementopleiding
Doel 2025
Een professioneel loopbaanontwikkelings- programma aanbieden voor alle werknemers

Medewerkers behouden

KPI: % Behouden medewerkers: totaal aantal en snelheid van personeelsverloop

Resultaat 2022
Inzicht krijgen in de huidige cijfers van het personeelsverloop en doelen stellen voor 2025
Doel 2025
Het personeelsverloop is verminderd (kwantitatieve doelstellingen volgen).

Veiligheid

KPI: Aantal werkgerelateerde letsels per 1.000 werknemers

Resultaat 2022/2023
Een duidelijke definitie van veiligheid bij Denkavit en een uitgebreid veiligheidsprogramma
Doel 2025
Afname van werkgerelateerd letsel en beter zichtbaar gevoeld leiderschap op het gebied van veiligheid

ontdek hoe wij

Jonge dieren koesteren

Verantwoord inkopen

Icon footprint

Verminderen voetafdruk

icon smiley face

Medewerkers ondersteunen