Calf drinking in a box
Icon Verminderen transittijd

Verminderen transittijd

Ambitie

Wij willen de transittijd van kalveren tussen het melkveebedrijf en het kalverbedrijf verkorten. Het transport van jonge kalveren kan namelijk een stressvolle gebeurtenis zijn en kan leiden tot een verminderde immuniteit.

Voor jonge kalveren is het belangrijk om ten minste één maaltijd per 12 uur te krijgen om gezond te blijven. Vaak worden de kalveren ’s ochtends bij het melkveebedrijf opgehaald, en ons doel is om ze voor het ‘avondeten’ op stal te hebben. Op die manier slaan de jonge kalveren geen voeding over.

Actie

We beginnen met een nulmeting. We meten hier hoeveel vleeskalveren, die onderdeel uitmaken van Programmakalf, voor het avondeten thuis zijn. De vervolgstap is om samen met onze partners te kijken hoe we de transittijd kunnen verkorten. We beginnen met dieren die onderdeel zijn van Programmakalf in Nederland en streven ernaar het aantal kalveren in het programma uit te breiden.

RESULTaten

KPI: % vleeskalveren dat onderdeel is van Programmakalf in Nederland, die voor het avondeten thuis zijn

Resultaat 2022
Nulmeting om de huidige situatie in kaart te brengen en het doel voor 2023 te bepalen
Doel 2023
Verhoging van het aantal kalveren met een transittijd van minder dan 12 uur

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

new born calf
Diergezondheid

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

piglet drinkeing
Diergezondheid

Beter dierenwelzijn van onze biggen

Andere koester jonge dieren thema’s

father and son in a pasture

Kennis delen met veehouders en hun adviseurs

piglet eating

Nieuw veehouderij concept ontwikkelen

employee in the lab

Onderzoek naar en ontwikkeling van een positief dierenwelzijn

calves looking into the camera

De gezondheid van kalveren verbeteren