employee in the lab
Icon Onderzoek naar en ontwikkeling van een positief dierenwelzijn

Onderzoek en ontwikkeling naar een positief dierenwelzijn

Ambitie

Onze uitgebreide R&D-afdeling en ons netwerk gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren om het welzijn en de gezondheid van jonge dieren duurzaam te verbeteren.

Actie

Wij willen positief dierenwelzijn in de veehouderijsector bevorderen. Wij ontwikkelen al producten die de gezondheid van jonge dieren verbeteren. Binnen onze R&D-afdeling zullen we het belang van dierenwelzijn (naast diergezondheid) benadrukken en de koers verleggen van het verminderen van de negatieve impact op dierenwelzijn naar werken vanuit de ambitie om positief dierenwelzijn te verkrijgen.

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

new born calf
Diergezondheid

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

piglet drinkeing
Diergezondheid

Beter dierenwelzijn van onze biggen

andere koester jonge dieren thema’s

father and son in a pasture

Kennis delen met veehouders en hun adviseurs

piglet eating

Nieuw veehouderij concept ontwikkelen

Calf drinking in a box

Verminderen transittijd

calves looking into the camera

De gezondheid van kalveren verbeteren

RESULTaten

KPI: % Van alle onderzoeksprojecten met het doel een direct positief effect te hebben op het welzijn van dieren

Resultaat 2022
Nulmeting van het aantal R&D-projecten dat in de huidige situatie aan positief dierenwelzijn werkt
Doel 2025
Wordt begin 2023 vastgesteld