Denkavit collega's tijdens een Denk-a-minute rondgang

Life Saving Rules Programma

Bij Denkavit gaan we samen voor veilig-geit! We vinden veiligheid op onze werkvloer van groot belang, en daarom zijn we actief bezig om het veiligheidsbewustzijn onder onze medewerkers (nog meer) te vergroten. Speciaal hiervoor is ons Life Saving Rules programma opgesteld. Dit interne programma biedt handvaten aan onze collega’s om zichzelf en anderen te beschermen tegen ongevallen. We bieden hierin trainingen aan, monitoren incidenten en betrekken op deze manier onze collega’s bij ons veiligheidsbeleid. We vertellen je er graag meer over! 🔽

Hoe we invulling geven aan ons Life Saving Rules programma?

Het Life Saving Rules programma bestaat uit 7 verschillende onderdelen die één voor één onder de aandacht worden gebracht. Al deze onderdelen hebben betrekking op verschillende aspecten van veiligheid op onze werkvloer. Hieronder lichten we deze graag toe:

  1. Denk-a-Minute (denk na, neem de tijd voor veiligheid)
  2. LOTOTO (veiligheidsprocedure voor het veiligstellen van machines tijdens onderhoud)
  3. Interne verkeersveiligheid
  4. Werkvergunningen
  5. Werken op hoogte
  6. Het betreden van besloten ruimtes
  7. Verkeersveiligheid op de weg
Life Saving Rules programma logo

Voor ieder onderdeel hebben we een éigen herkenbaar icon gemaakt.

Ieder onderdeel wordt gedurende drie tot vier maanden exclusief gecommuniceerd. Desbetreffende medewerkers worden tijdens deze periode dan ook op elk onderdeel getraind!

Denk-a-Minute

We zijn gestart met ‘Denka-a-Minute’, dat staat voor: denk na, neem tijd voor veiligheid. Dit onderdeel is gericht op het herkennen van risico’s op de werkvloer. Naast collega’s die verplicht zijn om het programma te volgen, nodigden we ook onze andere collega’s uit om mee te denken waar onze risico’s ‘op de loer’ liggen. Tijdens deze sessies gaan we met kleine groepen de werkvloer op en wordt er gekeken naar mogelijke risico’s. Na afloop van de rondgang worden ervaringen besproken en vastgelegd.

Resultaat van Life Saving Rules programma dusver

Het eerste onderdeel, ‘Denk-a-minute’ heeft geleid tot een vergroting van het veiligheidsbewustzijn onder onze medewerkers. Tijdens de sessies zijn er opmerkingen gemaakt over onveilige werksituaties, waarvan de meest genoemde onveilige situatie het verkeer op het terrein betreft. Al deze opmerkingen zijn vastgelegd en worden de komende periode opgepakt.

Van Denk-a-Minute naar LOTOTO

De volgende Life Saving Rule die onder de aandacht wordt gebracht, is het veiligstellen van machines tijdens het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerk. Hierop is de LOTOTO veiligheidsprocedure bedacht, dat staat voor Lock-Out, Tag-Out, Try-Out. Deze procedure zorgt ervoor dat machines goed zijn afgesloten en niet meer opgestart kunnen worden, terwijl er onderhoud of service werkzaamheden aan de machine worden verricht, zodat de machine weer veilig in gebruik wordt genomen.

Samen zorgen voor een veilige werkomgeving bij Denkavit

Het doet deugt dat we enthousiaste en positieve reacties van deelnemende collega’s ontvangen. Door hen te betrekken bij ons veiligheidsbeleid kunnen we onze medewerkers een veilige en prettige werkomgeving bieden. Want dat is wat telt!

Benieuwd naar wat we nog meer doen om onze medewerkers te ondersteunen? Lees hier meer!