piglet drinkeing
Icon Beter dierenwelzijn van onze biggen

Beter dierenwelzijn van onze biggen

Dierenwelzijn is een centraal punt in alle discussies. Boeren, voederbedrijven en consumenten maken zich allemaal zorgen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van boerderijdieren. Met name de huisvesting en de voederomstandigheden worden besproken. Als Denkavit ondernemen we actie om het welzijn van onze dieren continu te verbeteren. Lees hier wat we doen om het dierenwelzijn van biggen te verbeteren.

Samenwerken in de productieketen

Varkenshouders staan voor meerdere uitdagingen. Enerzijds willen consumenten producten met hoge normen inzake diergezondheid en dierenwelzijn, anderzijds zijn hun budgetten beperkt. Daarom moeten varkenshouders en actoren in de sector economische en dierenwelzijnsdoelstellingen met elkaar verzoenen.

In Nederland is in mei 2021 een belangrijke maatregel genomen. De Centrale Organisatie van de Nederlandse Vleesindustrie (COV) heeft de “Code voor dierenwelzijn in slachthuizen” ontwikkeld. De code beoogt het welzijn van dieren in de hele productieketen te verbeteren.

Een veilige en gezonde voeding

Als Denkavit weten we dat voeding een essentieel onderdeel is van het welzijn van biggen. Wij bieden voeders die zijn aangepast aan de verschillende groeifasen van de biggen. Daardoor zorgen onze producten voor zowel veiligheid als voldoende groei van de biggen bij het spenen.

Huisvestingssystemen voor biggen verbeteren

Ons bedrijf experimenteert ook met een huisvestingssysteem om het welzijn van zeugen en biggen te verbeteren. Het doel is om advies en succesfactoren te geven aan boeren om hen te helpen.  Iets wat een zeer belangrijk onderdeel van ons werk is.

Op onze varkenshouderij gebruiken we al vijf jaar een nieuw huisvestingssysteem voor de zeugen, waarbij ze enkele dagen na het werpen in ruimtes van 7,9 m² leven. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijk verplaatsen. Het is een goed systeem voor de zeugen, omdat ze beter in vorm blijven als ze kunnen bewegen. Ze hebben ook minder last van poten en spenen en daarom is het beter voor het zogen van de biggen. Bovendien worden de zeugen niet geblokkeerd en is het beter voor de biggen omdat er minder risico is om door de zeug geplet te worden. Sommige van onze veehouders ontwikkelen hetzelfde systeem en anderen hebben innovatieve systemen die comfortabeler zijn en het welzijn en de gezondheid van de dieren verbeteren.

Goede voorbeelden delen

Als Denkavit willen we graag een goed voorbeeld laten zien van een huisvestingssysteem voor zeugen en biggen. We denken ook dat het in de toekomst een zeer belangrijke waarde kan toevoegen voor de toekomstige vleesconsumptie, omdat dit aansluit bij de vraag van de consument. Een van onze prioriteiten als Denkavit is het koesteren van jonge dieren, we zorgen voor het welzijn van biggen en zeugen, wat ook voor de consument een cruciale zorg is.

Gerelateerde verhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

new born calf
Diergezondheid

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

Ontdek hoe wij

Jonge dieren koesteren

Verantwoord inkopen

Icon footprint

Verminderen voetafdruk

icon smiley face

Medewerkers ondersteunen