new born calf
Icon Programmakalf: nuttig voor elk kalf

Programmakalf: nuttig voor elk kalf

Samenwerken met boeren en het delen van vaardigheden en kennis is essentieel om de gezondheid en prestaties van de dieren te verbeteren. Het monitoren van kalveren, hun spijsvertering en gezondheid, in algemeen goede omstandigheden zonder stress is de rol van Denkavit. Ontdek hoe Denkavit jonge dieren koestert met het Programmakalf.

Een goede gezondheid van de kalveren is de sleutel tot een succesvolle opfok. Een goede kalveropfok leidt tot goede resultaten.

Controle vanaf het begin

Kalveren krijgen bij de geboorte biest, wat essentieel is voor een snelle en efficiënte start. De groei en toekomstige prestaties van kalveren zijn afhankelijk van hun eerste levensweken. Op de leeftijd van 2 weken komen de kalveren aan in het verzamelcentrum. Ze worden gewogen, ingedeeld en naar de kalverhouderij gebracht. De gegevens, bijvoorbeeld over de gewichtstoename, van elk kalf wordt geregistreerd en aan de melkveehouder meegedeeld om de opfok voor specifieke kalveren aan te passen. Het voordeel voor de veehouder is dat hij zeer gedetailleerde gegevens over zijn kalveren ontvangt. Zo profiteert de veehouder ook van een transparante prijs voor zijn kalveren en waardevolle adviezen voor de kalveropfok.

ProgrammaKalf

Dit innovatieve concept heet Programmakalf. Het doel van dit programma is het bevorderen van sterkere kalveren, met een betere vitaliteit en gezondheid vanaf de eerste levensdagen. De zuivelketen wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals de CO²-voetafdruk, diergezondheid, sterfte van jonge dieren, gebruik van antibiotica, transportduur en import van kalveren.

Denkavit is gestart met Programmakalf om deze parameters te verbeteren. Co-producten uit de zuivelverwerking worden gewaardeerd door ze te gebruiken in het dieet van vleeskalveren. Het programma sluit perfect aan bij de trends van duurzaamheid, en circulariteit en bij de verwachtingen van de boeren.

Samen werken aan gezonde kalveren

Dagelijks werkt een team van specialisten aan dit programma van Denkavit. Hun kennis en ervaring met kalveren, markten en processen zijn essentieel om boeren te helpen innovatieve, effectieve oplossingen te vinden en de zorg voor de jonge dieren aan te passen op basis van recente informatie die Programmakalf heeft verzameld. Denkavit werkt met kalverhandelaren die kalveren kopen van melkveehouders. Op de bedrijven worden de kalveren opgefokt voor Denkavit. Het Denkavit Programmakalf is een systeem waarin melkveehouders, veehandelaren, ophaalcentra en kalverhouders samenwerken en hun kennis delen. Naast advies van een specialist van Denkavit wordt kennis gedeeld via nieuwsbrieven, praktijk- en statistisch onderzoek en excursies. Het resultaat is gezondere en sterkere kalveren. Deze kalveren doen het beter. Daardoor worden sterfte en antibioticagebruik teruggedrongen.

Voor meer informatie over het Denkavit Programmakalf kunt u specifieke artikelen op onze website raadplegen.

Gerelateerde verhalen

Diergezondheid

Goede biest kwaliteit voor gezonde kalveren!

piglet drinkeing
Diergezondheid

Beter dierenwelzijn van onze biggen

Ontdek hoe wij

Jonge dieren koesteren

Verantwoord inkopen

Icon footprint

Verminderen voetafdruk

icon smiley face

Medewerkers ondersteunen