students in a meetingroom
Icon Een lonend leerproces bij Denkavit!

Een lonend leerproces bij Denkavit!

Denkavit stelt jonge studenten in staat om hun professionele carrière te verrijken. Wij verwelkomen gemotiveerde stagiairs in een interessante en uitdagende werkomgeving. Lees dit interview met Salomé over haar ervaring als trainee bij het Denkavit Green Team.

Leerervaring bij Denkavit

Salomé, een Franse stagiaire, werkte 8 weken bij Denkavit in Nederland. “Ik bereid me voor op een ingenieursdiploma in de landbouw en agrovoedingsindustrie” aldus Salomé. Tijdens haar studie aan ISA in Lille (Frankrijk) werkt de jonge vrouw bij de Franse zuivelcoöperatie Prosperite Fermiere Ingredia. Het doel van deze stage was haar te laten ontdekken hoe een ander bedrijf werkt, in een vakgebied waarmee zij vertrouwd is.

Young Student in front of a wall

Internationale stagiaires | DenkaGreen team

“Ik kreeg de kans om twee maanden stage te lopen bij Denkavit om mijn vaardigheden en kennis op het gebied van MVO te ontwikkelen. Passie voor landbouw heb ik altijd gehad. Ik ben gevoelig voor duurzame ontwikkeling. Bovendien wil ik betrokken zijn bij het vinden van effectieve oplossingen om duurzamer te produceren.”

Haar rol in het Denkavit-team

Tijdens de stage is Salomé opgenomen in het Green Team en was ze betrokken bij de opbouw van het MVO actie- en communicatieplan. “Ik heb deelgenomen aan de ontwikkeling van de nieuwe website om het DenkaGreen programma, de prioriteiten, ambities en duurzame acties van Denkavit onder de aandacht te brengen”.

leren en werken bij Denkavit

Dit was echter niet het enige doel en resultaat van de stage. Zij kwam met de bedoeling om uitsluitend in het Engels te spreken en te schrijven en om haar Engels te verbeteren. Een bijkomend succes voor de student die nu ook een gesprek kan voeren over technische onderwerpen.

Een geweldige kans

De stage was voor haar ook een geweldige kans om haar geest open te stellen voor landbouw- en agrovoedingskwesties. “Ik had dit niet verwacht toen ik aankwam, maar door mijn ervaring bij Denkavit heb ik mijn visie op landbouw kunnen verbreden. Ook de voedingsindustrie, de natuur en onze westerse manier van leven in het algemeen” zegt Salomé. Ontmoetingen en verrijkende discussies met collega’s maar ook het lezen en bekijken van documentaires hebben Salome in staat gesteld haar geest te openen voor onderwerpen waar ze gepassioneerd over is.

Doen beseffen wat ik wil voor mijn toekomst

“Ik ben dankbaar dat ik in dit bedrijf ben opgenomen. Ik heb mijn professionele kennis verbreed. Maar het belangrijkste is dat deze ervaring mij heeft doen beseffen wat ik wil voor mijn toekomst. Ik ben overtuigd van het belang van onze landbouw- en agrovoedingssystemen om te werken aan de cruciale uitdagingen van duurzame ontwikkeling.

Deze Denkavit-ervaring in het Green Team bevestigt mijn oprechte engagement om bij te dragen tot de verrijking van de landbouw. Een specifieke landbouw die onze landbouwbedrijven ondersteunt en ons allen helpt om gezonde en veerkrachtige productie- en consumptiekeuzes te maken”.

Jonge mensen ondersteunen en hen helpen hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, is wat wij bij Denkavit mogelijk maken!

Gerelateerde verhalen

Denkavit collega's tijdens een Denk-a-minute rondgang
Medewerkers ondersteunen

Life Saving Rules programma

2 workers with a dairy installation
Medewerkers ondersteunen

Glimlach bij personeel

Medewerkers ondersteunen

Gendergelijkheid bij Denkavit

worker with computer trying to learn
Medewerkers ondersteunen

Ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal!

Ontdek hoe wij

Jonge dieren koesteren

Verantwoord inkopen

Icon footprint

Verminderen voetafdruk

icon smiley face

Medewerkers ondersteunen