2 workers with a dairy installation
Icon Werknemers behouden

Onze werknemers behouden is essentieel

Ambitie

We willen mensen behouden door mensen te betrekken, aan te trekken en te inspireren. Dit vereist volledige leiderschapsvaardigheden van alle managers en teamleiders bij Denkavit. Daarom bieden wij trainingen aan voor managers en teamleiders die focussen op inspirerend leiderschap.

Actie

We zullen een nulmeting doen voor elk van de zes landen waar Denkavit vestigingen heeft. Bovendien gaan wij nationale benchmarks vaststellen om de doelen voor elk land voor de komende jaren te bepalen.

Resultaten

Medewerkers behouden

KPI: % Behouden medewerkers: totaal aantal en snelheid van personeelsverloop

Resultaat 2022
Inzicht krijgen in de huidige cijfers van het personeelsverloop en doelen stellen voor 2025
Doel 2025
Het personeelsverloop is verminderd (kwantitatieve doelstellingen volgen).

gerelateerde duurzaamheidsverhalen

Medewerkers ondersteunen

Rijveiligheidstraining in Duitsland

Denkavit collega's tijdens een Denk-a-minute rondgang
Medewerkers ondersteunen

Life Saving Rules programma

2 workers with a dairy installation
Medewerkers ondersteunen

Glimlach bij personeel

students in a meetingroom
Medewerkers ondersteunen

Een lonend leerproces bij Denkavit!

Medewerkers ondersteunen

Gendergelijkheid bij Denkavit

worker with computer trying to learn
Medewerkers ondersteunen

Ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal!

andere persoonlijke ontwikkeling thema’s

people walking in a forest with safety jackets

Veiligheid waarborgen en verbeteren

worker in fabric with computers

Mensen in staat stellen zich te ontwikkelen